මහා බැංකු 2017 මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අනුව වාර්ෂික ආර්ථික වර්ධනය අඩු වෙලා.. තාවකාලික සංඛ්‍යා ලේඛන පදනම් කොට ජනතාව නොමග යවයි..

March 25, 2017 at 3:23 am | lanka C news
මහා බැංකු 2017 මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අනුව වාර්ෂික ආර්ථික වර්ධනය අඩු වෙලා.. තාවකාලික සංඛ්‍යා ලේඛන පදනම් කොට ජනතාව නොමග යවයි..

මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදි පසුගිය වසරේ සමස්ථ ජාතික ආර්ථිකයේ වර්ධනය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කොට ගැනු ලැබු මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය -2017 තීරණය මහ බැංකුව විසින් ප්‍රසිද්ධට පත් කොට ඇත. ඒ අනුව මහ බැංකුවේ ඉතිහාසයේ පලමු වරට ජන හා සංඛ්‍යාලෙඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දුන් තාවකාලික සංඛ්‍යා දත්ත අනුව මෙම සමස්ථ ජාතික ආර්ථිකයේ ප්‍රතිඵලය මූල්‍ය මණ්ඩලය විසින් විශ්ලේෂණය කොට මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය -2017 ඉදිරිපත් කොට ඇත.

එහි සඳහන් දත්ත අනුවද 2015 වසරේ තිබූ ආර්ථික වර්ධනය 4.8 සිට 4 .4 දක්වා 2016 වසරේ දි පහළ බැස ඇත. සමස්ථ අපනයන පසුගිය වසරට වඩා 2.2% අඩුවී ඇති අතර ආනයනය 2.5% ඉහළ ගොසක් ඒ අනුව ඇ.ඩොලර් මිලියන 700 කින් වෙළෙඳ ශේෂය ඉහළ ගොස් ඇත. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ කඩා වැටිම පොලි අනුපාතය ඉහළ යෑම මෙන්ම රටේ උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇත.

2015 වසරට වඩා සමස්ථ ආර්ථිකයේම මන්දගාමී ස්වරුපයක් එම වාර්තා අනුව පෙන්නුම් කලද ආර්ථික විශේෂඥන් පවසන්නේ මෙම සංඛ්‍යාලේඛන බොහෝ දුරට වැරදි මෙන්ම දෝෂ සහිත බවයි.

මෙම තත්ත්වය පැහැදිලි වනුයේ මහා බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩල වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇති සියලු ආර්ථික දත්ත තාවකාලික එවා බව එම වාර්තාවේම ආරම්භයේ සිටම කිහිප පොලක එසේ සඳහන් කර තිබීමය. හුදෙක් නිශ්චිත කාලය තුල අදාළ වාර්ෂික මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ඉදිරිපත් කිරීම මහා බැංකුවේ වගකීම බැවිනුත් මෙම වාර්තාව ජාත්‍යන්තර ණය දෙන ආයතනයන් වෙත ඉදිරිපත් කොට ලංකාවට ණය ලබාගැනිමේ අරමුණින් පමණක් සිදු කොට ඇති බව එම ආර්ථික විශේෂඥන්ගේ මතයයි.

265 views
Main News