මහින්දට නැවත ජනාධිපතිවරණය පුළුවන්ද බැරිද.. සරත් සිල්වා-ජී.එල්. පීරිස් මත ගැටේ..

August 25, 2018 at 2:10 pm | lanka C news
මහින්දට නැවත ජනාධිපතිවරණය පුළුවන්ද බැරිද.. සරත් සිල්වා-ජී.එල්. පීරිස් මත ගැටේ..

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිට නැවතත් තරග වැදීමට හැකි ද යන්න සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නීති විශාරදයන් මත දෙකක් දරමින් සිටින්නේ යැයි වාර්තා වේ.

19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නව පනතක් ලෙස බල පැවැත්වෙන නිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් වීමක් අවශ්‍ය නොවන බව හිටපු අගවිනිසරු සරත් එන් සිල්වා දරන මතයයි.

19 සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් අතීතයට බලපාන ආකාරය සඳහන් කිරීමක් සිදුව නැති නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිරවුල් කර ගැනීමට අධිකරණයට යාමට අවශ්‍ය නැතැයි ඔවුනගේ අදහදයි.

එහෙත් මහාදචාර්ය ජී.එප්. පීරිස් මහතා සදහන් කරන්නේ අධිකරනයෙන් පැහැදිලි තීරණයක් ලබාගෙනම ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් විය යුතු බවයි.

83 views
Main News