මහින්ද අතින් චෛත්‍යකට කොත් පැළඳවීමේ පුර්ව සැරසිලි කඩා විනාශ කර දමති…

March 12, 2019 at 8:40 am | lanka C news
මහින්ද අතින් චෛත්‍යකට කොත් පැළඳවීමේ පුර්ව සැරසිලි කඩා විනාශ කර දමති…

හිටපු ජනපති වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලූ මැති ඇමැතිවරුන් විසින් අරණායක විහාරස්ථානයක පැවැත්වෙන උත්සවයකට සභාගි වන බව පවසා ජනතාවගේ දැන ගැනිම වෙනුවෙන් ගසා තිබු ඩිජිටල් නාම පුවරු කිහිපයක් කිසියම් පිරිසක් කපා විනාශ කර ඇති අයුරු දැක ගත හැකි විය.

සංවිධායක මණ්ඩලය පවසන්නේ මෙම ක‍්‍රියාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ක‍්‍රියාවක් වන බවයි. හිටපු ජනාධිතිවරයා මාර්තු 17 වැනි දින සවස අරණායක රහල, බටහිර ශ‍්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද චෛත්‍ය වහන්සේ කොත් පැළඳවීම හා නිරාවරණය කිරිම ගෞරවණිය මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් සිදු කිරිමට නියමිතව පවතින බවයි.

හිටපු ජනපතිවරයා රහල වැනි ගැම් ගම්මානයක් වෙත පැමිණෙන මුල්ම අවස්ථාව මෙය වන අතර මෙ සඳහා විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයක් එදින දැක ගත හැකි බවද සංවිධායක මණ්ඩය පවසති.

මෙ වෙනුවෙන් ඩිජිටල් නාම පුවරු හා පොස්ටර් රැසක් ප‍්‍රදේශය අවට ජනතාවගේ දැන ගැනිම වෙනුවෙන් අලවා ඇති අතර මෙය ඉවසා ගත නොහැකි කිහිප දෙනෙක් එක් වි මෙවා ඉරා විනාශ කිරිමේ කටයුතු වල මෙ දින වල නිරත වෙන අතර සංවිධායක මණ්ඩලය පවසන්නේ කෙලෙස මෙවා විනාශ කරද මෙ වෙනුවෙන් දැනටමත් ජනතාව අතර විශාල ප‍්‍රචාරයක් ගොස් ඇති හෙයින් එදින විශාල පිරිසක් සහභාගි විමට නියමිතව සිටින බවයි.

– සමන් විජය බණ්ඩාර

117 views