මහින්ද පාරේ ඇවිදියි.. මිනිසුන් මහමග වදිති.. පුදති..

March 1, 2017 at 10:40 am | lanka C news
මහින්ද පාරේ ඇවිදියි.. මිනිසුන් මහමග වදිති.. පුදති..

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා උදෑසන ව්‍යායාම කිරීම සදහා මහ මග ඇවිද යන අවස්ථාවකදී මග දෙපස මිනිසුන් ඒ මහතාට ගෞරව ආචාර කරන අයුරුයි මේ. 

585 views