මහින්ද යුගයෙන් පසු අපනයන දිගටම කඩා වැටේ.. අලූත්ම මහ බැංකු වාර්තාව මෙන්න..

February 7, 2017 at 10:00 am | lanka C news
මහින්ද යුගයෙන් පසු අපනයන දිගටම කඩා වැටේ.. අලූත්ම මහ බැංකු වාර්තාව මෙන්න..

ශ්‍රීලංකාවේ අපනයනය 2014 වර්ෂයේ සිට දිගටම අඩුවෙමින් පවති. මහා බැංකුව විසින් මේ මස 3 වෙනිදා නිකුත් කල වාර්තා අනුව සමස්ථ අපනයනය ගිය වසරට වඩා,-2.6% අඩුවි ඇත.

ඒ අනුව කර්මාන්ත අංශයෙන් -1.2% අඩුවක් ද, කෘෂිකාර්මික අංශය – 7.1% අඩුවක් ද ඛනිජ හා අනිකුත් නිෂ්පාදන අංශයෙන් -13.3% අඩුවක් ද ලෙස මහා බැංකුවේ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

මෙහිදී වඩාත් වැදගත් වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අපනයනය -28% කින් දරුණු ලෙස කඩා වැට් ඇති අතර ශ්‍රීලංකා තේ අපනයනය ද -6.1% අඩුවී ඇත.

නව රජය විශාල වශයෙන් යුරෝපයේ ඇතුලු බටහිර රටවල්වලට මෙන්ම ඇමරිකාව ඉන්දීයාව ඉතා ලගින් ඇසුරු කලත් ඒ හරහා කිසිම ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් පසුගිය වසර 2 ක තුල අපේ රටට ලැබි නැති බව මෙයින් පැහැදිලි වෙන අතර මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ සියලු අභියෝග හමුවේ 2005 සිට 2014 දක්වා දරුණු යුද සමයේ පවා අපනයනයේ වර්ධනයක් සෑම වසරක්ම පෙන්නුම් කරන ලදි.

162 views
Main News