මහ බැංකුව බිදීමේ තරගය, ගූගල් බැලුම් පිපිරීමේ තරගය ඇතුළු අවුරදු උත්සවයක් මහින්දගේ නිවසේ.. ජයග‍්‍රාහකයන්ට ලැම්බොගිනි තෑගි..

April 14, 2018 at 10:00 am | lanka C news
මහ බැංකුව බිදීමේ තරගය, ගූගල් බැලුම් පිපිරීමේ තරගය ඇතුළු අවුරදු උත්සවයක් මහින්දගේ නිවසේ.. ජයග‍්‍රාහකයන්ට ලැම්බොගිනි තෑගි..

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද අවුරුදු උත්සවයක් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේදී පැවැත්වින.

මහ බැංකුව බිදීමේ තරගය, ගූගල් බැලුම් පිපිරීමේ තරගය ආදී අමුතු ආරක තරග ඉසවු කිහිපයක්ම එහි සංවිධානය කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

තරගවලින් ජයග‍්‍රහකයින්ට පිරිනැමුනේ ලැම්බොගිනි කාර්ය.

46 views
Main News