මහ බැංකුව, භාණ්ඩාගාරය සමග ආයතන 57ක් රනිල්ට.. නව ඇමතිවරුන්ගේ විෂයන් මෙන්න…

May 31, 2022 at 12:00 pm | lanka C news
මහ බැංකුව, භාණ්ඩාගාරය සමග ආයතන 57ක් රනිල්ට.. නව ඇමතිවරුන්ගේ විෂයන් මෙන්න…

දිවුරුම් දෙන ලද කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට අයත් විෂය පථයන් නම් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනය පහත දැක්වේ.

80,673 views

22 Comments to “මහ බැංකුව, භාණ්ඩාගාරය සමග ආයතන 57ක් රනිල්ට.. නව ඇමතිවරුන්ගේ විෂයන් මෙන්න…”

 1. biyya says:

  හොරා කාපු බළලාට උඹලකඩේන් දම ගැසීම .

 2. RITIGALA says:

  ranilge parana golayanta wada thiyei wage sahenna….gamage ehema danatama wada patan aran ne.

 3. Piyadasa Yalagala says:

  The leader of UNP Dr Ranil Wickmasinghe totally lost last election ,not won a single Parlimentry Seat and People rejected . But by and lrage misused power of Exective President Gotabaya Nandadsen Rajapake been seceted and elected Ranil W as Primer of Island Republic .What majority Democrcay of Oldest Democrcay Country in Asia?

 4. Piyadasa Yalagala says:

  The leader of UNP –Dr Ranil Wickmasinghe totally lost by last election ,not won a single seat in Parlimentry and but People Rejected .Ranil W…. But by and large misused power of Exective President of that Gotabaya Nandadsen Rajapake been selected and elected thta Ranil W as Primer of Island Republic .
  What a that “majority Democrcay” of that Oldest Democrcay Country in Asia denied by Power of President has absues by GN Rajapakse > An Island Democrcay been lufghing stock to world !
  Crisis has delivers nothing its has undermined whole system principle NORMS of Democrcay ,its become a hipcoracy of current Capitalism ???

Main News