මහ සටනට වරායේ සියල්ල සූදානම්… වෘත්තීය සමිති 23ම එක්වේ.. තවත් සංවිධාන 100ක්.. අදම රැස්වේ..

January 15, 2021 at 12:00 pm | lanka C news
මහ සටනට වරායේ සියල්ල සූදානම්… වෘත්තීය සමිති 23ම එක්වේ.. තවත් සංවිධාන 100ක්.. අදම රැස්වේ..

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය 49%ක් ආයෝජකයෙකුට ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇති නිසා ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන ආකාරය ගැන අද දිනයේ වරාය වෘත්තීය සමිති රැස්වී තීරණය කිරීමට නියමිතය.

වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සඳහන් කරන්නේ මෙම කොටස් ආයෝජකයෙකුට ලබා දීමට කටයුතු කළ හොත් සයිටම් ආයතන යෝජනාව පරාජයට පත් කළ ආකාරයටම මෙයද පරාජයට පත් කරන බවයි.

මෙම සටන වෙනුවෙන් දැනටමත් වරාය වෘත්තිය සමිති 23ම ඒකාබද්ධ වී ඇති බවත් ඊට අමතරව රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය වෘත්තීය සමිති අසූවක් හා මහාසංඝරත්නය ආගමික නායකයන් දේශපාලන පක්ෂ සිවිල් සංවිධාන ඒකාබද්ධ කර ජාතික සභාවක් පිහිටුවා ඇති බවත් ඔවුහු කියා සිටිති.

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ 100%ක අයිතියක් වරාය අධිකාරිය සතු විය යුතු බවත් ඉන් මෙපිට කිසිදු විසඳුමක් නැති බවත් ඔවුහු කියා සිටිති.

44,676 views

36 Comments to “මහ සටනට වරායේ සියල්ල සූදානම්… වෘත්තීය සමිති 23ම එක්වේ.. තවත් සංවිධාන 100ක්.. අදම රැස්වේ..”

 1. N.Wimaladasa says:

  I urge President to Read of real carefully of Eastern Terminal that join venture of Indian companies which most function of HAFF completed eastern Terminal of Our Colombo Port .
  Yes we are not an opposed Indian Investment by Capital formation and trading business of services Industries in Nation Economy by any nation.
  But an economy have to have sounded roots the have study NEXT Terminal of Western part of Port incoming Investment with Indian Capital?
  Development has many governing Rules and mode of function is different in that cases by case basis.

 2. N.Wimaladasa says:

  I urge President to Read of real that very carefully of Eastern Terminal that join venture of Indian companies which most construction & its function of HALF has been completed eastern Terminal of Our Colombo Port … by Lankan capital and labour.
  Yes we are not an opposed Indian Investment by Capital formation and trading business of services Industries in Nation Economy by any nation.
  But an economy have to have sounded roots the have to be study that NEXT Terminal of Western part of Port incoming Investment with Indian Capital? Many possibilities and options are there!@
  Development has many Rules and mode of function is different in that cases by case basis.
  An Economic strategy have though that we have to keep in mind timelty lack of Capital is Not only the matter. An Economic Sovereignty is lifeline of Nation Political Democracy which I advocated for Democracy and Development of Island by New wave of Order of Democracy of ours Republic will come into being ….21st century .

Main News