මාතර-මත්තල දක්‍ෂිණ අධිවේගය හෙට විවෘත කෙරේ..

February 22, 2020 at 8:40 am | lanka C news
මාතර-මත්තල දක්‍ෂිණ අධිවේගය හෙට විවෘත කෙරේ..

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ, මාතර සිට මත්තල දක්වා දිගුව මේ මස එනම් 2020. 02. 23 ඉරිදා දින ජනතා අයිතියට පත් කිරිමට නියමිතව ඇත.

මෙ සදහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගොඨභය රජපක්ෂ මහතාගේ, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා වරාය හා නාවික කටයුතු , මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමත්‍ය ජොන්සන්ට ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කිරිමට නියමිතව ඇත.

ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සදහා වන 2020 පෙබරවාරි මස 20 දින අංක 2163/25 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.

– midea unit

264 views

3 Comments to “මාතර-මත්තල දක්‍ෂිණ අධිවේගය හෙට විවෘත කෙරේ..”

  1. Wijebahu says:

    Last government built this section and opened it without any fuss. Now this wada bari aanduwa is opening this again to put their name boards. This is all they can show to the public after completely wasting 3 months. This government is a disaster to Sri Lanka.

  2. So they have started the show business. Just to get votes for the forthcoming General Elections..

  3. David Milli-banda says:

    West Indies Crickters will take that route on their way to Hambantot.
    its no showbiz, it was their project……………..

Main News