මාධ්‍ය ලේකම් බෝපගේ සභාපති පුටුවකට පහල දමයි..

June 8, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
මාධ්‍ය ලේකම් බෝපගේ සභාපති පුටුවකට පහල දමයි..

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරයද පවරා ගැනීමෙන් පසු නිමල් බෝපගේ මහතාට නව තනතුරක් රජය විසින් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

භූ විද්‍යා පතල් කාර්යාංශයේත් සභාපතිවරයා ලෙස බෝපගේ මහතා පත් කර ඇත.

124 views
Main News