මාර්ග සති ගැමි පුබුදුවේ දෙවනි අදියර මහනුවර උඩුනුවරින් ඇරඹේ…

September 28, 2016 at 2:06 am | lanka C news
මාර්ග සති ගැමි පුබුදුවේ දෙවනි අදියර මහනුවර උඩුනුවරින් ඇරඹේ…

උසස් අධ්‍යාපන හා මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් දීප ව්‍යාප්තව ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන මාර්ග සති වැඩසටහනේ දෙවන අදියර මහනුවර උඩුනුවර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් 2016 සැප්තැම්බර් මස 26 වන දින  ශ‍්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරිණි.

අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට පමණක් සීමා නොවෙමින් මාර්ග සංවර්ධනයෙන් පමණක් නොනැවතී, අදාල ප‍්‍රදේශවල අවශ්‍යතාවය පරිදි අදාල ආයතන, නිලධාරීන්, අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින්, ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකයින් සමඟින් එක්ව මෙම වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කිරීම ගරු අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයයි.

මාර්ග සති – ගැමි පුබුදුව ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ නව රජයේ සංවර්ධන සැලසුම් දිවයින පුරා ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන රජයේ ප‍්‍රමුඛ සංවර්ධන වැඩසටහනක් වේ. රජයේ සංවර්ධන දැක්ම යටතේ අවධානය යොමුවිය යුතු සියලූ අංශ ආවරණය වන පරිදි ජනතා සේවය සැලසීම මෙම වැඩසටහන යටතේ සිදු කෙරේ.

මාර්ග සති වැඩ සටහන යටතේ නව මංමාවත් සැකසීම, ජනතාවගේ වාසස්ථාන නිසි පරිදි ස්ථාපිත කිරීම, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, කෘෂිකාර්මික උපදේශන සහ යටිතල පහසුකම් ක‍්‍රමානුකූලව ලබා දීම ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු රැසක් ආරම්භ කිරීමට  නියමිතය.

මහනුවර උඩුනුවර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ක‍්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩසටහනේදී කෘෂි කාර්මික , පශූසම්පත් , ස්වයං රැකියා, සුළු අපනයන බෝග ,මහාමාර්ග, වාරිමාර්ග, ප‍්‍රජා සේවා, සමාජසේවා , අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ආගමික, නිපුණතා සංවර්ධන යන අංශ පිලිබඳ සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කෙරේ. අද ආරම්භ වූ මාර්ග සති වැඩසටහනේ පලමු දිනය මාර්ග දිනයයි. රු.මිලියන 70 ක වියදමින් ප‍්‍රාදේශීය මාර්ග 53 ක් සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ කෙරිණි.

– රජිත සමරසූරිය

28 views
Main News