මාව බේරාගන්න.. මං ලෙඩෙක්.. බලයෙන් මත්වී කටමැද දෙඩවූ හිටපු ප‍්‍රබලයා මහින්ද පාමුල බැගෑපත් වේ..

December 14, 2019 at 10:12 pm | lanka C news
මාව බේරාගන්න.. මං ලෙඩෙක්.. බලයෙන් මත්වී කටමැද දෙඩවූ හිටපු ප‍්‍රබලයා මහින්ද පාමුල බැගෑපත් වේ..

පසුගිය ආණ්ඩුවේ හිටපු ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව දුරකථනයෙන් අමතමිනි බැගෑපත් වී ඇති බව විශ්වාස ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

එම ප‍්‍රබලයාගේද සම්බන්ධයක් ඇති සිදුවීමක් ගැන මේ වන විට සිදුකරමින් ඇති පරීක්ෂණ හේතුවෙන් ඔහු මෙම ඉල්ලීම සිදුකර ඇත.

මේ දිනවල තමන් රෝගී තත්ත්වවෙන්ද පෙළෙන බව පවසා ඇති හිටපු ප්‍රබලයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ හැකි නම් එකී පරීක්ෂණ කටයුතු තමනට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් පවත්වන ලෙසයි.

නමුත් අගමැතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දුන් බවක් දැනගන්නට නැත.

221 views

55 Comments to “මාව බේරාගන්න.. මං ලෙඩෙක්.. බලයෙන් මත්වී කටමැද දෙඩවූ හිටපු ප‍්‍රබලයා මහින්ද පාමුල බැගෑපත් වේ..”

  1. Sirisena Yatawara says:

    The country has come to its image and reputation of so many allegations White Van policits claim by Rajith Senratahan and other last 5 years including of that Ranil Wicks Sajith and other UNP leadership.This not time do that baby sitting politician to that by MR and alliances.Take the key issues as matter of survival of Lankan and its people form of foreign invaders.
    As per Example kidnapped the White Van issues of that Embassy of Swiss.
    Rajitha is foreign agent. Treat is serious issues by MR .Evert thing has to decided by rule of Law of judiciary system of Island.
    We have know that “white VAN” is not personal issues of MR or its family and other as well.

  2. Even though, we, a very little of Sri Lankan Muslims voted for Got and MR, according to the instructions that we have been given by our mosques, we have got to refrain from Sinhalese and particularly Buddhists. But this dentist with decayed teeth should be jailed for all harms he has done to this beloved nation.

Main News