මාසෙ පඩියට වදින බද්ද හරියටම ඇතුලත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අලූත්ම චක‍්‍රලේකය මෙන්න..

April 2, 2018 at 3:50 pm | lanka C news
මාසෙ පඩියට වදින බද්ද හරියටම ඇතුලත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අලූත්ම චක‍්‍රලේකය මෙන්න..

රජය විසින් පනවා ඇති නව බදු සංශෝධන අනුව මාසික ආදායම මත පැනවෙන නව බදු සම්බන්ධයෙන් වන නව චක‍්‍රලේඛය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇත.

රුපියල් ලක්‍ෂයෙන් ඉහල මාසික ආදායමක් ඇති සියල්ලන්ට පැනවෙන බදු ප‍්‍රමාණයන් එහි දැක්වෙයි.

සම්පූර්ණ චක‍්‍රලේඛය මෙතනින්

181 views

4 Comments to “මාසෙ පඩියට වදින බද්ද හරියටම ඇතුලත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අලූත්ම චක‍්‍රලේකය මෙන්න..”

 1. Appu says:

  මේක හොඳයිනේ..
  කලින්ට වඩා PAYE බද්ද අඩුවෙලා.

 2. Kamal says:

  මේ බද්ද ලක්ෂ 2න් ඉහලට දාන ඕන. ලක්ෂයක් හම්බ කරන පවුලකට දැන් ජීවත් වෙන්නත් මදි

 3. sri says:

  This is start only. Will see how government recovering the three trillion central Bank lose . Yet Mithree protecting the Ranil Wichramasingha and talking nonsense to public.

 4. Nandasoma Suriyaarachchi says:

  පුදුම බදු චක්‍රෙල්ඛයක්නෙ….!

  රු. 25න් 25ට වෙනස් වෙනව….!!

  රු. ලක්ෂයට වැඩි සෑම රු. 25කටම බදු රු. 1.00ක්…..!!!

Main News