මාස තුණක ණය-පොලී ගෙවන්න ඩොලර් බිලියනයක ණයක් ගනී…

June 21, 2020 at 1:20 pm | lanka C news
මාස තුණක ණය-පොලී ගෙවන්න ඩොලර් බිලියනයක ණයක් ගනී…

අගෝස්තු මාසය දක්වා මාස තුනක කාලයකට රජය විසින් ගෙවිය යුතු ඇති ණය හා පොලී ගෙවීම් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇත.

රාජ්‍ය බැංකු තුනකින් මෙම ණය මුදල ලබා ගැනීමට නියමිතය.

මෙම මාස තුනක කාලයට ණය ගෙවීමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 990ක් හා පොලී ගෙවීම් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 290 ක් වශයෙන් මිලියන 1280 ක මුදලක් අවශ්‍ය වී ඇත.

ඒ අනුව ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ ජාතික ඉදිරියටම යන බැංකු මගින් සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමෙන් ලබාගෙන මෙම ණය මුදල ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

647 views

15 Comments to “මාස තුණක ණය-පොලී ගෙවන්න ඩොලර් බිලියනයක ණයක් ගනී…”

  1. Gon Athal says:

    Raspat Sirrrrrr……..

Main News