මාස හයෙන් කුණු කන්ද ඉවත් කරන බවට ඉසුර-මරික්කාර් ගිය අවුරුද්දේ සිංහ නාද පැවැත්වුවේ මෙහෙමයි..

April 15, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
මාස හයෙන් කුණු කන්ද ඉවත් කරන බවට ඉසුර-මරික්කාර් ගිය අවුරුද්දේ සිංහ නාද පැවැත්වුවේ මෙහෙමයි..

කොලොන්නාව කුණු කන්දේ කුණු මාසය හයක් ඇතුලත් ඉවත් කරන්නේ යයි වසරේ මැයි මාසයේදී එම ස්ථානයට ගිය බස්නාහිර මහ ඇමති ඉසුර දේවප‍්‍රිය හා මන්ත‍්‍රී එස් එම් මරික්කාර් පැවසුවේ මෙසේය.

138 views
Main News