මා ඇමතිකම දරන්නේ තාවකාලිකවයි..

September 12, 2020 at 6:48 pm | lanka C news
මා ඇමතිකම දරන්නේ තාවකාලිකවයි..

ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පෑලියගොඩ මග නැගුම, මාර්ග ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම නිරීක්ෂණය කිරීම රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා විසින් සිදු කරනු ලැබීය.

කිලෝ මීටර් ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු තුල විශාල වගකීමක් පැවරී ඇති මග නැගුම ආයතනය සිය ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට නම් නව ප්‍රතිසංවිධානයකින් යුතව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.

තමා මෙම තනතුර දරන්නේ තාවකාලිකව බවත් මෙම ආයතනයේ සේවය කරන ඉහල මට්ටමමේ සිට පහල මට්ටම දක්වා වූ සියළුම නිලධාරින් සාමූහිකව ඉලක්කයක් ඇතිව කටයුතු කර රටේ ජනතාවට ඉහළ සේවයක් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි. මෙම ආයතනය සතු යන්ත්‍රෝපකරණ උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීමට යෙදවිය යුතු අතර මේ සෑම සම්පතක්ම ජනතාවට අයිති දේවල් බැවින් ඒවා නිසි නඩත්තු කටයුතු ඇතිව ජනතාවට උපරිම සේවයක් ලබා දීමට සේවයේ යෙදවිය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා පැවසීය.

කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීම විශාල ව්‍යාපෘතියක් බැවින් මෙය සාර්ථක ලෙස ඉදිරි වසර පහක කාලය තුළ අවසන් කල යුතුයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ජනතාවට ලබාදුන් පොරොන්දුවක්. එය සාර්ථක ලෙස ඉටු කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමග සහෝදරත්වයෙන් කටයුතු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කල යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

– midea unit

54,917 views

2 Comments to “මා ඇමතිකම දරන්නේ තාවකාලිකවයි..”

 1. kure says:

  Lowa siyalla thaawakaalikaya!

  • ඔඩ්ඩි යකා says:

   සියලු දේ අනිත්තියයි, නැසෙන සුලුයි, බුදුවදන එයයි,
   හැබැයි පෑඩ් සජියගෙ “බෝන් එගේන්” ආගම එසේ නොවෙයි, සියල්ල සදාකාළිකයි

Main News