මා දැන් වියපත්.. ලෙඩා දුකා.. ඉතිරි ඇමතිකම මට දෙන්න..- විපක්‍ෂ ලොක්කෙක් ඉල්ලයි.. අමතද්දී ඉකි ගසා හඬයි..

August 12, 2020 at 10:35 pm | lanka C news
මා දැන් වියපත්.. ලෙඩා දුකා.. ඉතිරි ඇමතිකම මට දෙන්න..- විපක්‍ෂ ලොක්කෙක් ඉල්ලයි.. අමතද්දී ඉකි ගසා හඬයි..

තවමත් පුරප්පාඩු වී ඇති ඇමති ධුරයක් සදහා තමන් පිලිගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රබල මන්ත‍්‍රීවරයෙකු විසින් ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් දැඩිව ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

දිගින් දිගටම උත්සාහ කලද ජනාධිපති හෝ අගමැති සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ඔවුන්ගේ සමීපතමයකුට කතා කර මෙම හිපු ඇමතිවරයා ඉතා හැඩුම්බරව මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.

කැබනට් ඇමති ධුර තව දුරටත් පුරප්පාඩු වී ඇති නිසා ඒ ඔ්නෑම ඇමතිකමක් තමන්ට දෙන ලෙසත් නොහැකිනම් වෙනත් ඇමති ධුරයක් වුව ප‍්‍රමාණවත් බවත් ඔහු දන්වා ඇත.

තමන් දැන් වියපත් පුද්ගලයෙක් බවත් තව දුරටත් ආණ්ඩුවක් සමග රණ්ඩු කිරීමේ හැකියවක් තමන්ට නැති බවත් කියද්දී හිටපු ඇමතිවරයාට දෙතුන් වතාවත් ඉකි ගැසුනු බවද තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

429,534 views
Main News