මැතිවරණයට මුවා වී ජනතාවගේ පෞද්ගලික දත්ත රැස්කිරීමක්…

June 14, 2020 at 8:02 am | lanka C news
මැතිවරණයට මුවා වී ජනතාවගේ පෞද්ගලික දත්ත රැස්කිරීමක්…

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය විසින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

මහමැතිවරණයට සමගාමීව ජනතාවගේ පෞද්ගලික දත්ත රැස්කිරීමක්

මහමැතිවරණයට සමගාමීව මැතිවරණ අපේක්ෂකයින් සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි තුලින් ජනතාවගේ පෞද්ගලික දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතවන අකාරයක් අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමයට නිරීෂණය කිරීමට හැකිවී ඇත.

විශේෂයෙන්ම මහජන දත්ත එක්රැස් කිරීමේදී පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් (Privacy Policy Statement) ඉදිරිපත් කිරීමට බොහෝ මහමැතිවරණ අපේක්ෂකයින් අපොහොසත්වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් යම්කිසි මහමැතිවරණ අපේක්‍ෂකයෙක්‌ යම් දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සිදුකරන්නේ නම් ඒ සදහා පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කයුතු කරන ලෙස අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ලෙස සියලුම මැතිවරණ අපේක්ෂකයින්ට දැනුම්දෙමු.

රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව්
සභාපති
ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය

379 views
Main News