මැතිවරණය පැවැත්වීම ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ දැඩි මත ගැටුම්.. මැතිවරණ පැවැත්වීම මැතිවරණ කොමසාරිස්ට බලය පැවරේ..

November 13, 2018 at 10:00 am | lanka C news
මැතිවරණය පැවැත්වීම ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ දැඩි මත ගැටුම්.. මැතිවරණ පැවැත්වීම මැතිවරණ කොමසාරිස්ට බලය පැවරේ..

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැඩි මත ගැටුමක පැටලී සිටින බව වාර්තා වෙයි.

මේ තත්වය මත මැතිවරණයේ ඉදිරි කටයුතු පවත්වාගෙන යාම මැතිවරණ කොමිසාරිස් ජනරාල් එම්.ඒ.පී.සී. පෙරේරා මහතාට බලය පවරා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම ගැන නීතිමය තත්ත්වය ගැන අධිකරණයේ තීන්දුව ලැබෙන තුරු මහමැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධ කටයුතු නතර කළයුතු යයි කොමිසමේ එක් මතයකි.

අධිකරණ තීන්දුව එන තෙක් නොසිට ලැබෙන තීන්දුවකට ගරු කිරීමට යටත්ව මැතිවරණයට අදාල මූලික කටයුතු සිදුකළ යුතු යයි තවත් මතයකි. මැතිවරණය පැවැත්වීම වුවහොත් ඒ සදහා අවශ්‍ය කටයුතු කර ගැනීමට කාලය නොමැතිවීම නිසා මෙම පියවර ගත යුතු බව එම මතයට හේතුවයි.

මේ අතර මැතිවරණය පැවැවීම සදහා මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල්ට බලය පැවැරීම ගැන කොමිසමේ සාමාජික රත්නජීවන් හූල් මහතා විරෝධය පල කර ඇති අතර ඔහු බලය පැවැරීමේ ලිපියට අත්සන් කිරීමෙන්ද වැලකී ඇත.

264 views