මැතිවරණ කල් දැමීමට විරුද්දව මැතිවරණ කොමිසම විරෝධතා..

October 8, 2018 at 6:48 pm | lanka C news
මැතිවරණ කල් දැමීමට විරුද්දව මැතිවරණ කොමිසම විරෝධතා..

පළාත් සභා මැතිවරණය තව තවත් කල් දමා දැමීමකින් තොරව ඒ සඳහා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු සකස් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දේශපාලන පක්ෂවලට දැනුම් දීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව පළාත් සභා මැතිවරණය ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ ස්ථාවරය දැන්වීම් සඳහා පාර්ලිමේන්තු හා පළාත් සභා නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුන් 11 දින කොමිසම වෙත කැඳවා ඇත.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසන්නේ පළාත් සභා මැතිවරණය නව ක්‍රමයට හෝ පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්වීම අවශ්‍ය බවයි.

ඕනෑම ක්‍රමයකට මැතිවරණය පැවැත්වීමට තම කොමිසන් සභාව සූදානම් බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

මැතිවරණය තවදුරටත් කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිසන් සභාව තම විරෝධය දේශපාලන පක්ෂවලට ප්‍රකාශ කරන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

51 views
Main News