මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණය පවත්වන්න.. නැතිනම් අවලංගු කරන්න..

May 15, 2020 at 5:30 pm | lanka C news
මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණය පවත්වන්න.. නැතිනම් අවලංගු කරන්න..

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්විම සදහා සමිපුර්ණය බලය මැතිවරණ කොමිසමට ඇති බවත් මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා විසින් මැතිවරණය පැවැත්විම සදහා ජුනි 20 වැනිදා ලෙස දිනයක් ලබා දි තිබුණද මෙතෙක් අපේක්ෂයින්ට අංක ලබා දිමට වත් කටයුතු කර නොමැති බව හිටපු රජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඔුර මහතා අද (15) දා පැවැසිය.

ඒ මහතා මෙිි බව පැවැසුවෙි බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට දිය.

එහි තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජානක වක්කුඔුර මහතා මෙසේද කිිය-

මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා දෙන ඔිනැම දිනයකදි මෙිි මැතිවරණය තියන්න අපි සුදානමි. මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්නත් සුදානමි.අපිට කිසිම උවමනාවක් නැහැ හදිසියේ ඡන්දය තියන්න. නමුත් මෙිි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ඡන්දයක් නියමිත දිනට පවත්වන්න ඔිිනි. එලෙස ඡන්දයක් පවත්වන්නේ නැති වුණාම රටෙි ගැටලු රැසක් මතු වෙනවා.

රජය මගින් උපාධිධාරීන් 47000 ට පත්විමි ලබලා දිිලා තිබෙනවා. ඒ ගොල්ලන්ට පඩි ගෙවන්න හදන කොට මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා කියනවා එපා කියලා. ඒ උපාධිධාරීන්ට රැකියාවත් නැහැ. පඩිත් නැහැ.පුහුණුවට යන්නත් නැහැ.

ඒ වගේම මෙිි රටෙි සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉගන ගත් දරැවන් ලක්ෂයකට රැකියා ලබලා දෙන්න සමිමුඛ පරික්ෂණ තියලා තිබෙනවා.ඒ දරැවන්ට රැකියා දෙන්න බැරිව ඉන්නවා මැතිවරණ නිිතිය අනුව.උසස්වීම් හා ස්ථාන මාරැවිමි ගන්න විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. මෙිි වගේ මැතිවරණ නිතිය නිසා අද ඒවා සියල්ලම ප්‍රමාද වෙලා තිබෙනවා.

එක්කොත් ඡන්දෙ තියන්න ඔිිනි. නැත්නමි මෙිි මැතිවරණ කොමසාරිස්ට පුළුවන්නමි අවලංගු කරලා දාල හරි පුළුවන් කාලෙක තියන්න ඔිිනි. මෙිි ⁣රටෙිි ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් තිබෙනවා ජන්දය තියන්න.අපි කියනවා මෙිික සෞඛ්‍ය අංශ එක්ක සාකච්ඡා කරලා පුළුවන් දවසක පුළුවන් විදිහකට තියන්න කියලා.අපිට ජනාධිපති වරයෙක් ඉන්නවා. අගමැති වරයෙක් ඉන්නවා. අපිට ආණ්ඩුවවක් තියනවා.ජුනි 20 මැතිවරණය තිබිබත් අපි සාර්ථකවව ඉදිරිපත් වෙනවා. වෙන දවසක තිබිබත් ඉදිපත් වෙනවා යැයි ජානක වක්කුඔුර මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසිය.

– සමිපත් ප්‍රියනන්දන

295 views
Main News