මැතිවරණ දිනය කිසිවෙකුට අභියෝග කරනු බෑ.. නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී..

May 11, 2020 at 11:26 am | lanka C news
මැතිවරණ දිනය කිසිවෙකුට අභියෝග කරනු බෑ.. නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී..

මැතිවරණ කොමිසම විසින් නියම කරන ලද මැතිවරණ පැවැත්වීමේ දින සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකුට අධිකරණය හමුවේ අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකි බව නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත දන්වා තිබේ.

මැතිවරණය පැවැත්වීමට විරුද්ධව අධිකරණය හමුවේ ගොනු කරන ලද පෙත්සම් සදහා නීතිපතිවරයා විසින් සිය මතය දක්වමින් මේ බව දැනුම් දී ඇත.

කෙසේ වෙතත් මෙම පෙත්සම් වලට අදාලව තමන් මැතිවරණ කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටන බවද නීතිපතිවරයා විසින් දන්වා ඇත.

පාර්ශව කිහිපයක් විසින් මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසිකරන ඉල්ලමින් අධිකරණයට පෙත්සම් ගොනු කර ඇත.

395 views

21 Comments to “මැතිවරණ දිනය කිසිවෙකුට අභියෝග කරනු බෑ.. නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී..”

  1. G Das says:

    Oh how many of our folk cant look at anything objectively! What has race got to do with an interpretation of the constitution. Why can our people let due process take place? Or are we truly doomed as a nation?

Main News