මැතිවරණ නියෝගය උසාවියෙන් පැරදුනත් රනිල් යුගයක් යලි නෑමයි.. ජනමත විචාරණ තුරුම්පුව සිකුරාදා…?

November 13, 2018 at 9:20 am | lanka C news
මැතිවරණ නියෝගය උසාවියෙන් පැරදුනත් රනිල් යුගයක් යලි නෑමයි.. ජනමත විචාරණ තුරුම්පුව සිකුරාදා…?

අද දිනයේ අධිකරණ තීන්දුව අනුව මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්වයක් ඇති වන්නේ නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනමත විචාරණයක් කැදවනු ඇති බව ඔහුට සමීප දේශපාලන විචාරකයන් අදහස් පල කර ඇත.

ඒ අනුව මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා මතය අනුව මසක පමණ කාලයක් තුලදී මහ මැතිවරණයක් කැදවීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

ඒ අනුව අද අධිකරන තීන්දුව මත විය හැකි එකම දෙය මහ මැතිවරණය දින 40-50කින් පමා වීම පමණක් යයිද ඔවුන් මත පල කරයි.

186 views