මේ ඉරිදා මහා ධර්ම යුද්දයක්.. පිටිදුවේ හිමියන් හා රතනසාර හිමියන් ධර්ම විවාදයක..

March 15, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
මේ ඉරිදා මහා ධර්ම යුද්දයක්.. පිටිදුවේ හිමියන් හා රතනසාර හිමියන් ධර්ම විවාදයක..

තමන් සමග බුද්ද දර්ශණය සම්බන්ධයෙන් වාදයක් කිරීමට සූදානම් නම් එන 19 වන ඉරිදා දින දෙහිවල සිරි සදහම් ආශ්‍රමයට පැමිණෙන ලෙස පූජ්‍ය විල්ගමුවේ රතනසාර හිමියන්ට ආරාධනා කරන බව පූජ්‍ය පිටිදුවේ සිරිධම්ම හිමියන් සදහන් කරති

පූජ්‍ය විල්ගමුවේ රතනසාර හිමියන් විසින් කියු පරිදි ඇසල පෝය තෙක් එම විවාදය පැවැත්වීමට බලා සිටීමට උවමනාවක් නැතැයිද සිරිධම්ම හිමියෝ කියා සිටිති.

තමන්ගේ මත දැක්වීම්වලට කිසිවෙකු අභියෝග කරන්නේ නම් විවාදයකට පැමිණෙන්නැයි සිරිධම්ම හියියන් විසින් කල අභියෝගය පිලිගනිමින් විල්ගමුවේ රතනසාර කියා සිටියේ තමන් එම විවාදයට එළැඹෙන ඇසල පොහොය දිනයේ සූදානම් බවයි.

557 views