මැලේසියාවේ මැලේ 50% යි රාජ්‍ය භාෂාව මැලේ.. මුස්ලිම් 61% රාජ්‍ය ආගම ඉස්ලාම්… ලංකාවේ 75% සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල සහ දෙමළ, බෞද්ධන් 70% ඒත් රාජ්‍ය ආගම බෞද්ධ නොවේ…

May 28, 2017 at 6:39 am | lanka C news
මැලේසියාවේ මැලේ 50% යි රාජ්‍ය භාෂාව මැලේ.. මුස්ලිම් 61% රාජ්‍ය ආගම ඉස්ලාම්… ලංකාවේ 75% සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල සහ දෙමළ, බෞද්ධන් 70% ඒත් රාජ්‍ය ආගම බෞද්ධ නොවේ…

ශ්‍රීලංකාවේ ජනගහනයෙන් සීයයට 74.9% සිංහල වන අතර ශ්‍රීලංකා දෙමළ සීයයට 11.2%කි, ශ්‍රීලංකා මුස්ලිම් (මුවර්ස්) සීයයට 9.2කි. ඉංදියානු දෙමළ සියයට 4.2%කි. එහෙත් ශ්‍රීලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල සහ දෙමළ වේ.

මැලේසියාවේ මැලේ ජාතිකයන් සීයයට 50.1කි. චීන සීයයට 22.6කි, පාරම්පරික සීයයට 11.8%කි, ඉංදියන් 6.7%කි. අනිකුත් ජාතින් සීයයට 8.8කි රාජ්‍ය භාෂාව භාෂා-මැලේසියා ය

ශ්‍රීලංකාවේ ජනගහනයෙන් සීයයට 70.2% බෞද්ධ, සීයයට 12.6% හින්දු, සීයයට 9.7 ඉස්ලාම්, සීයයට 7.4% ක්‍රිස්තියානි ය, එහෙත් රාජ්‍ය ආගම ලෙස ජනගහනයෙන් සීයයට 70.2% බෞද්ධන් ඉන්න රටේ බෞද්ධාගම රාජ්‍ය අගම නොවේ.

මැලේසියාවේ සීයයට 61.1% මුස්ලිම් බැවින් රාජ්‍ය ආගම සුන්නි ඉස්ලාමීය, එමෙන්ම මැලේසියාවේ සීයයට 19.8% බෞද්ධන් ය, ක්‍රිස්තියානි සීයයට 9.2%කි. හින්දුන් සීයයට 6.2%කි.

මේ සම්බන්ධව රටේ සංහිඳියාව මෙන්ම ජාතින් අතර සමගිය සහජීවනය ගැන කතා කරන නායකයින් සහ සිවිල් සංවිධාන මෙන්ම ජාත්‍යන්තරය දැනට රටේ බහුතර ජනතාව වන 74.9% සිංහල භාෂාවට මෙන්ම සීයයට 15% වන සමස්ථ දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් දෙමළ භාෂාව සම තත්ත්වයක් රාජ්‍ය භාෂාව තුල ලබා දි ඇත. බෞද්ධන් 70%ක් සිටින අපේ රටේ රාජ්‍ය ආගම බෞද්ධ නොවීම අනික් ආගමිකයෝ විසින් සැලකිය යුතු ඉතා විශේෂිත වු කරුණකි.

එමෙන්ම ශ්‍රීලංකාවේ බහුතරය වන සිංහල බෞද්ධන් විසින් මීටත් වඩා අනිකුත් ජාතිකයින්ට මෙන්ම ආගමිකයන් ට දිය යුත්තේ කුමක්ද යන්න සංඛ්‍යා ලේඛන සහිතව ඉහත කණ්ඩායම් ඇතුළු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පෙන්වා දිය යුතුය.

මෙහිදී මැලේසියාව වැනි දියුණු බහු ජාතික බහු ආගමිකයින් ජීවත්වන රටක, එහි ජන සංයුතිය අනුව ඔහුනට ලබා දි ඇති වරප්‍රසාද සංසන්දනය කිරිමේදී ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටේ ඉතාම අසාධාරණයට ලක්ව ඇත්තේ සිංහල ජනතාව මෙන්ම බෞද්ධන් බව අනිකුත් ජන කොටස් මෙන්ම අන්‍යාගමික කොටස් විසින් හදුනා ගත යුතුය.

807 views
Main News