මිරිදිය මත්ස්‍යය පැටවුන් දෙලක්ෂ අසුදහසක් මුදාහැරේ..

December 1, 2019 at 2:09 am | lanka C news
මිරිදිය මත්ස්‍යය පැටවුන් දෙලක්ෂ අසුදහසක් මුදාහැරේ..

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යයාලයේ සංකල්පයක් මත දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහනට සමගාමිව කාසල්රි ජලාශයට රෝ මත්ස්‍යය පැටවුන් දෙලක්ෂ අසුදහසක් මුදා හරිනු ලැබුවා.‍

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කය තුල ප්‍රෝටින් මන්දපෝෂණ තත්ත්වය අවම කිරිම , මිරිදිය මත්ස්‍යය අස්වැන්න සුලභ කිරිම සහ පරිභෝජනය ඉහල දැමිම යන අරමුණින් සිදු කරන මෙම ව්‍යපෘතිය සදහා ජනාධිපති ලෙක්ම් කාර්යයාලය මගින් නුවරඑලිය ජාතික ජල ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යයාලයට මේ වසර තුල රු මිලියන 16 ප්‍රතිපාදන  ලබා දි ඇත.

කාසල්රි  සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවලට මෙන්ම වතු ආශ්‍රිත පොකුණු ජලාශවලට මේ වන විට ජාතික ජල ජිවි වගා සවංර්ධන අධිකාරි මගින් මේ වසරේ ගත වු මාස කිහිපය තුල මිරිදිය මත්ස්‍යය පැටවුන් සහ ඉස්සන් පැටවුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මුදහැර එහි අස්වැන්නද මේ වන විට ජලාශ වල ධිවරයන් සහ වතු ආශ්‍රිත ධිවර සමිති සමාජිකයන් විසින් නොලගෙන ඇති බවයි ජාතික ජල ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරි නුවරඑලිය කාර්යලයේ ව්‍යපෘති නිලධාරි බුද්ධික කුෂාන් මහතා කියා සිටියේ.

ඇඹිලිපිටිය මුරුතවෙල රෝ මත්ස්‍යය පැටුවුන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ අභිජනනය කරන ලද රෝ මත්සයය පැටවුනුයි මෙසේ කාසල්රි ජලාශයේ ආරක්ෂිත දැල් කුඩු වලට මුදා හරිනු ලැබුවේ.

ආරක්ෂිත දැල් කුඩු මත මුදා හැරි  මත්ස්‍යය පැටවුන් දින 45 ක කාලයක් ජලාශයට හුරු කර එම මත්ස්‍ය පැටවුන්  මත්ස්‍යය ඇගිල්ලන් ලෙස  වැඩුණු පසු ආරක්ෂිත දැල් කුඩුවලින් ඉවත් කර ජලාශයට  මුදා හැරිමට නියමිතය .

ආරක්ෂිත දැල් කුඩු මත මත්ස්‍යය පැටවුන් දින 45 වැඩෙන තෙක් මත්ස්‍යය පැටවුන්ට අවශ්‍යය මත්ස්‍යය ආහාර කාසල්රි ජලාශයේ ධිවරයන් විසින් දිනපතා ලබදෙනු ඇත.

ජලාශයට මත්ස්‍යය පැටවුන් මුදාහැරිමෙන් පසු මාස හයක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල රෝ මත්ස්‍යය පැටවෙකු ග්‍රැම් 500 ත් 750 අතර ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වන බවද  ජාතික ජල ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් පැවසිය.

කාසල්රි ජලාශයේ ධිවරයන් 62 දෙනෙකු ධිවර කර්මාන්තයේ යෙදි සිටින අතර එම ධිවරයන්ගේ සුබ සාධන කටයුතුද මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ඉහල නැංවිමටද කටයුතු කර ඇත.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ                       

107 views
Main News