මිල වැඩි කිරීමෙන් පසු දුම්වැටි බදු ආදායම රුපියල් කෝටි 2,400කින් බහී..

November 28, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
මිල වැඩි කිරීමෙන් පසු දුම්වැටි බදු ආදායම රුපියල් කෝටි 2,400කින් බහී..

ආණ්ඩුව විසින් දුම්වැටි මිල ඉහළ නැංවීම නිසා මෙතෙක් රජයට දුම්කොල සමාගමෙන් ලැබුනු මාසික බදු ආදායම රුපියල් කෝටි 200කින් පමණ අඩු වී ඇති බව මහා භාණ්ඩාගාර ආරංචි මාර්ග කියයි.

දුම්වැටි මිල ඉහල දැමමීට පෙර කෝටි 800ක පමණ මාසික බදු ආදායමක් දුම්කොල සමාගම මගින් ලැබුනද මිල ඉහළ දැමීමෙන් පසු එය කෝටි 600 දක්වා අඩුව ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව වසරකට දුම්වැටි බදු ලෙස මෙතෙක් ලැබුණු කෝටි 9600ක බදු ආදායම රුපියල් කෝටි 7200ක් දක්වා අඩුවීමට ඉඩ ඇතැයිද පැවසෙන අතර මිල ඉහළ දැමීමෙන් පසු දුම්වැටි අලෙවිය 15%කින් පමණ පහත වැටී ඇතැයිද සදහන්ය.

43 views
Main News