මිල සූත‍්‍රය අලි බොරුවක්.. ඉන්ධන මිල අඩු වැඩි කිරීම කිසිම සමීකරණයකට ගැලපෙන්නේ නෑ..- සංඛ්‍යාන මහාචාර්යවරයා කියයි..

December 23, 2018 at 6:32 am | lanka C news
මිල සූත‍්‍රය අලි බොරුවක්.. ඉන්ධන මිල අඩු වැඩි කිරීම කිසිම සමීකරණයකට ගැලපෙන්නේ නෑ..- සංඛ්‍යාන මහාචාර්යවරයා කියයි..

මිල සූත‍්‍රයක් අනුව ඉන්ධන මිල අඩු කල බව රජය පැවසුවත් එම මිල අඩු වීමේ රටාව අනුව එහි කිසිදු සමීකරණයක් නැති බව පේරාදෙණි සරසවියේ අවකාශමය සංඛ්‍යානය පිලිබද මහාචාර්ය රංජිත් පේ‍්‍රමලාල්ද සිල්වා මහතා පවසයි.

මෙහි සමීකරණයක් හෝ මිල සූත‍්‍රයක් නැති බවට තමන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ හෝ මහා භාණ්ඩාගාරයේ ඔ්නෑම අයෙකු සමග ප‍්‍රසිද්ධ විවාදයකටද සූදානම් යයිද ඔහු කියා සිටී.

8,761 Viewers

9 Comments to “මිල සූත‍්‍රය අලි බොරුවක්.. ඉන්ධන මිල අඩු වැඩි කිරීම කිසිම සමීකරණයකට ගැලපෙන්නේ නෑ..- සංඛ්‍යාන මහාචාර්යවරයා කියයි..”

 1. Sri Lankan says:

  Excellent…!!! These butterflies think the people in this country are flowers and they can suck nectar from them…

 2. DemoCrazy says:

  පාසැල් සිසුන් පවා මේ ගැන අසන නිසා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව මේ මිල සූත්‍රය කුමක් දැයි ප්‍රසිද්ධ කිරීමට අදාල බලධාරීන් ක්‍රියා කල යුතුයි.

 3. Podi ekaa says:

  පාසැල් සිසුන් පවා මේ ගැන අසන නිසා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව මේ මිල සූත්‍රය කුමක් දැයි ප්‍රසිද්ධ කිරීමට අදාල බලධාරීන් ක්‍රියා කල යුතුයි.

 4. Executive Mudalaali says:

  Fuel Pricing Formular :MRP = V1+V2+V3+V4.
  V1 – Landed Cost (Rs/Litre)
  V2 – Processing Cost (Rs/Litre)
  V3 – Administrative Cost (Rs/Litre)
  V4 – Taxation (Rs/Litre)

  Possibly V3=Commissions, miscellaneous payments and Administrative costs and Math errors that tend to change from time to time

  • citizen says:

   Executive Mudalali may be correct.
   The Professor no doubt is correct. With all due respect the Professor should be reminded that there have been less than 10 price revisions so far based on the (so called) formula. Any person with little statistics knowledge would know that less than 10 data points are not at all sufficient to derive a mathematical relationship or test such a relationship. Therefore dear Professor, please don’t mislead people. The politicians may not be right. But we professionals and academics should be impartial and must provide the right information to the people. Failure of professionals and academics to do that has been one reason why the country has fallen to this situation.
   It is also necessary to point out that V2 and V3 comprise variable, semi variable and fixed costs. Therefore cost per liter would be different depending on the volumes. Therefore it may be rather difficult to justify the price changes with statistical models.
   As a professor if such a statement is made, that should be supported with adequate data, analysis and properly derived conclusions articulated in a professional manner. I kindly request the Professor to publish his academic work in this regard rather than making brief statements.

   • Sanipa says:

    Cost-Plus Pricing
    Many manufacturers use cost-plus pricing.

    This includes

    1. Costs V1. V2

    2. V3. V4. The key to being successful with this method is making sure that the “plus” figure not only covers all overhead but generates the percentage of profit you require as well.

    If your overhead figure is not accurate, you risk profits that are too low. The following sample calculation should help you grasp the concept of cost-plus pricing:

    Professor don’t make things complicated

  • Janaka from Matara says:

   This professor seems to rely on rhetorics as much as the politicians do. He would do a huge favour to himself and his fellow academics if he approached the subject more professionally. – as the comment from the “Citizen” says if academics decide to jump into cesspits of politics, what fate lies ahead of their students and the general public?

 5. Mahabayya says:

  Egalitarian Maha bayya aapugaman milasoothtarayak neweida ahosi kale ?

 6. Muhammadu thahir marikkar muhammadu anwer says:

  Mila suththaraya apata wedak neha.mila adu wunane. A ethy. Apata sathutuy.

Main News