මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ කුණු තුනී කරන බැකෝවලට මසකට කෝටි තුනක් කුලී ගෙවයි..

May 6, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ කුණු තුනී කරන බැකෝවලට මසකට කෝටි තුනක් කුලී ගෙවයි..

පසුගිය මාර්තු මාසය සදහා මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද තුනීකිරීමට කොළඹ නගර සභාව විසින් කුලියට ලබාගත් යන්ත්‍රොපකරණ 14ක් සදහා රුපියල් 26,796,306ක් ගෙවීමට නිර්දේශ කර ඇත.

එක්ස්කැවේටර් යන්ත‍්‍ර සදහා ඒවා සේවයේ යොදවා තිබූ පැය ගණනට අනුව මෙම මුදල් ගෙවීමට නිර්දේශ කර ඇති අතර එක් යන්ත‍්‍රයක් සදහා මසකට ගෙවා ඇති වැඩිම මුදල රුපියල් 3162155කි.

කුණු කන්ද තුනී කිරීමට කුලියට ගන්නා යන්ත්‍රෝපකරණවලට සෑම මසකදීම රුපියල් කෝටි තුනකට අධික මුදලක් ගෙවා ඇති බවද සදහන්ය.

82 views