කුණු කන්ද පිපිරීමට ඇති ඉඩ වැඩි බව පැවසු ජපන් විශේෂඥන් වාර්තාව නෙගෙනම යෑවිමේ තීරණයක්… මීතේන් වායුව තිබිය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා දස ගුනයක් මීතොටමුල්ලේ…

April 23, 2017 at 3:40 pm | lanka C news
කුණු කන්ද පිපිරීමට ඇති ඉඩ වැඩි බව පැවසු ජපන් විශේෂඥන් වාර්තාව නෙගෙනම යෑවිමේ තීරණයක්… මීතේන් වායුව තිබිය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා දස ගුනයක් මීතොටමුල්ලේ…

ඕනම අවස්ථාවක මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නැවත පුපුරා යෑමට හැකියාව උපරිම මට්ටමේ මීතේන් වායුව ඇති බැවින් එම භූමියේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම හෝ රැදි සිටීම අවදානම් බව දිවයිනට පැමිණ සිටින ජපාන විශේෂඥ කණ්ඩායම විසින් අනතුරු ඇගවිය.

ශ්‍රීලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීමක් පරිදි ජපන් රජය විසින් මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද සම්බන්ධව පරීක්ෂා කොට වාර්තාවක් රජය වෙත ලබාදීමට මෙම කණ්ඩායම පසුගිය දා දිවයිනට පැමිණිය හ.

ඊට අමතරව රත්මලාන පිලියන්දල බොල්ගොඩ ඇලට මායිම්ව වගුරු බිමක පවත්වාගෙන යන කරදියාන කුණු කන්ද ද මේ විශේෂඥ කණ්ඩායම පරික්ෂාවට ලක් කිරීමට නියමිතය.

එහෙත් මෙරටේ ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය පවස්න්නේ මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ මීතේන් වායු ප්‍රමාණය ජපන් විශේෂඥන් පවසන පරිදි තිබිය යුති 1.6% සීමාව ඉක්මවා 16% ක් නොමැති බවයි. එහෙත් වෙනත් පූපුරා යා හැකි වායුවන් 16% කින් පමණ සමන්විත වන බවද ඔහුන් පවසයි.

මේ අනුව මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ අඩංගු මීතේන් වායු ප්‍රමාණය 2% ක් බව අපේ රටේ ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ විශේෂඥන්ගේ මතයයි. එම ආයතනය දැනට පවතිනුයේ අපාදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ය, එහි අමාත්‍යවරයා හිටපු පරිසර අමාත්‍යවරයෙකු වන අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා යි.

අරනායක සාමසර කන්ද මෙන්ම මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය ගොස් විශාල ජිවිත ගණනාවක්ම අහිමි වුවත් එවායේ අනතුරු සිදුවීමට පෙර රටේ විය හැකි මෙවෙනි ආපදාවන් සම්බන්ධව කිසිම අනතුරු ඇඟවීමක් ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මීට පෙර සිදු කොට නොතිබුණි.

වීඩියෝව මෙතනින්

210 views
Main News