මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ධූරය අවභාවිතය කරමින් විශාල වැටුප් සහිතව ඉහළ තනතුරු රාශියක්… ප්‍රධානියෙක් බැර්ඩ්ලි එමර්සන්..

May 16, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ධූරය අවභාවිතය කරමින් විශාල වැටුප් සහිතව ඉහළ තනතුරු රාශියක්… ප්‍රධානියෙක් බැර්ඩ්ලි එමර්සන්..

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මුදල් අමාත්‍ය ධූරය සහ ඔහුගේ පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය හැරුණු කොට අමාත්‍යාංශයේ යටතේ ඇති සියලුම දෙපාර්තමේන්තුවල ව්‍යපතිවල මෙන්ම මහා භාණ්ඩාගාරය සතු කොටස් හිමි ආයතනවල ප්‍රධාන පත්වීම කරනු ලබන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා විසිනි.

එහෙත් රටේ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධව වගකියන ප්‍රධාන ආයතනයක වන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පත්වීම් සිදු කොට ඇත්තේ නිශ්චිත ක්‍රියාපටිපාටියෙන් තොරවයි. මේ බව මේ සමග ඉදිරිපත් කරන මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරම්භ කොට ඇති ලෝක බැංකු ආධාර මත පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් අංශය PPP unit සඳහා බඳවාගැනීමට පලකල දැන්වීමකින් අනාවරණය වේ.

මෙම දැන්වීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සතුව ඇති ශීර්ෂ පාඨය යටතේ අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම් විසින් ව්‍යාජ ලෙස යොදා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු සඳහා බදවා ගැනීම් මේ වනවිට සිදු කොට ඇත.

එම බදවා ගැනීම් අනුව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස කටයුතු කරනුයේ බැර්ඩ්ලි එමර්සන් Bradley Emerson වන අතර ඔහු සඳහා රුපියල් මිලියන 12 ක් පමණ වාර්ෂික වැටුපක් ගෙවන පදනම මත වසර 3 ක කාලයක් සඳහා බදවා ගෙන ඇත.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව දැනට කරනු ලබන්නේ ඉතා වගකීම් රාශියක් ඇති රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යපති හඳුනාගෙන ඒ සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබාදීමයි.

තනතුරු සඳහා බදවා ගත් දැන්විම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂ පාඨය යටතේ අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම් විසින් තනතුරු සඳහා බදවාගැනීමට පල කල දැන්වීම.

24 views
Main News