මුදල් ඇමතිගේ අයවැයට සහතිකයක් දීමට මෛත්‍රී පාර්ශවයෙන් අමරවීර, සුසිල්, අනුරයාපා, අමුණුගම සහ අලගියවන්න

October 20, 2016 at 8:40 am | lanka C news
මුදල් ඇමතිගේ අයවැයට සහතිකයක් දීමට මෛත්‍රී පාර්ශවයෙන් අමරවීර, සුසිල්, අනුරයාපා, අමුණුගම සහ අලගියවන්න

නොවැම්බර් මස ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ලබන වසරේ අයවැය යෝජනාවන් සඳහා ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ එකඟතාවය සහ සහයෝගය ලබාගැනිමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජන වන ලෙස කමිටුවක් පත්කිරිමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් තීරණය කොට ඇත.

ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සම්මුති ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම් ගත් මහින්ද අමරවීර, සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත . අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, සරත් අමුණුගම යන අමාත්‍යවරුන් සහ ලසන්ත අලගියවන්න නියෝජ්‍යා අමාත්‍යවරයා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මෛත්‍රී පාර්ශවය නියෝජනය කරයි. රනිල් පාර්ශවය නියෝජනය කරමින් මලික් සමරවික්‍රම, මoගල සමරවීර, අකිල විරාජ් කාරියවසම් හා හරින් ප්‍රනාන්දු යන අමාත්‍යවරුන් මෙම කමිටුවට ඇතුලත් කොට ඇත.

මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුනානයකගේ ඉල්ලිමක් පිට ජනාධිපති හා අගමැතිවරයා විසින් මෙම කමිටුව පත් කල අතර ලබන වසරේ අයවැය කෙටුම්පත මෙම කමිටුව මගින් විශ්ලේෂණය භාජනය කරනු ඇත, මෙහිදී එම කමිටුව විසින් මෙම අයවැය යොජනා ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිවලට මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලද යන්න අධ්‍යයන කොට එකග වීමෙන් පසුව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

ලබන වසරේ අයවැය යෝජනාවන් සඳහා අවශ්‍ය වියදම් ඇතුලත් විසර්ජන පනත මේ වනවිටත් ගැසට් කර ප්‍රසිද්ධ කොට ඇත, ඒ අනුව සම්පූර්ණ ලබන වසරේ වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 1819 වෙන් කොට ඇති අතර එම මුදලෙන් ජනාධිපතිවරයා සහ මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් සමස්ථ අයවැයෙන් 32% එනම් බිලියන 589.9 වෙන්කොට ඇත.

එමෙන්ම මේ වසරේ ජනාධිපති ඇතුළු ජනාධිපති කාර්යාලය වෙනුවෙන් බිලියන 2 දශම 3 ක් වෙන් කොට තිබූ අතර 2017 වසර සඳහා බිලියන 7දශම 4 දක්වා වැඩිකොට ඇත මෙය ජනාධිපතිවරයාට අයත් අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් වෙන් කරන ලද රුපියල් බිලියන 343 දශම 4 ට අමතරවයි.

ලබන වසරේ අයවැයේ විශේෂයක් වනුයේ අධ්‍යාපනයට 2016 වසර සඳහා වෙන්කොට තිබූ මුදල වන රුපියල් බිලියන 185 දශම 9. ලබන වසරේදී බිලියන 78 දශම 9 දක්වා 60% අඩු කොට ඇත, එමෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ මේ වසරේ වෙන් කරන ලද බිලියන 55 මුදල බිලියන 21 දක්වා අඩු කොට ඇත, එමෙන්ම පසුගිය රජයේ පොහොර සහනාධාර සඳහා බිලියන 30 සිට 36 දක්වා ලබාදුන් අතර මෙවර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ එම මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම කපාහැර ඇත.

132 views
Main News