මුදල් ඇමති අධීක්‍ෂණ මන්ත‍්‍රීන් හතලිහක් පත් කර ගනී.. සැප වාහන ඇතුළු දීමනාත් දෙයි..

April 6, 2017 at 10:40 am | lanka C news
මුදල් ඇමති අධීක්‍ෂණ මන්ත‍්‍රීන් හතලිහක් පත් කර ගනී.. සැප වාහන ඇතුළු දීමනාත් දෙයි..

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ පසුපෙල මන්ත‍්‍රීවරුන් 40 දෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක් මුදල් අමාත්‍යංශයේ අධීක්‍ෂණ මන්ත‍්‍රීවරුන් ලෙස පත්කර ඇතැයි වාර්තා පල වෙයි.

මෙම මන්ත‍්‍රී පිරිසට නව තනතුරු වෙනුවෙන් සැප වාහන ඇතුළු දීමනා කිහිපයක්ද හිමිව ඇත.

මුදල් අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතන හයක ක‍්‍රියාකාරීත්වය අධීක්‍ෂනය මෙම මන්ත‍්‍රී පිරසට පවා ඇති රාජකාරිය වන අතර රේගුවේ පමණක් අධීක්‍ෂණ කටයුතු සීමා සහිතව කරන ලෙසද උපදෙස් දී තිබේ.

31 views
Main News