මුදල් ඇමති මංගල.. රවි විදේශ.. ඇමති ධුර 09ක් වෙනස් කල කැබිනට් සංශෝධනය මෙන්න..

May 22, 2017 at 10:40 am | lanka C news
මුදල් ඇමති මංගල.. රවි විදේශ.. ඇමති ධුර 09ක් වෙනස් කල කැබිනට් සංශෝධනය මෙන්න..

ජනාධිපතිවරයා විසින් මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදු කර තිබේ.

එහිදී ඇමතිවරුන් 09 දෙනෙකුගේ ධුරයන්හි වෙනස්කම් සිදුව ඇත.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය – මංගල සමරවීර
විදේශ කටයුතු – රවී කරුණානායක
ඛනිජ තෙල් – අර්ජුන රණතුංග
වරාය – මහින්ද සමරසිංහ
ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු – ගයන්ත කරුණාතිලක
කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සපදතා හා සබරගමු සංවර්ධන – ජෝන් සෙනෙවිරත්න
සමාජ සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුබසාධන හා උඩරට සංවර්ධන – එස්.බී. දිසානායක
නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු – චන්දිම වීරක්කොඩි
සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය – තිලක් මාරපන

මහින්ද අමරවීර – මහවැලි රාජ්‍ය ඇමති (දැනට දරන ධුරයට අමතරව)

1,072 views
Main News