මුදල් ඇමති, මහ බැංකු අධිපතිට ලියූ යහපාලන මූලධර්මානුකූල ලියුමක් මෙන්න..

October 27, 2016 at 3:00 pm | lanka C news
මුදල් ඇමති, මහ බැංකු අධිපතිට ලියූ යහපාලන මූලධර්මානුකූල ලියුමක් මෙන්න..

මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක විසින් මහ බැංකුවේ අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක් සමාජජාල තුල හුමහාරු වෙමින් ඇත.

ඇමති සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ බෑනනුවන් වන දනුන තිලකරත්න මහතාගේ ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් මෙම ලිපිය මුදල් ඇමතිවරයා විසින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා වෙත යොමු කර සිහිපත් කරන්නට විය හැක.

024

191 views

5 Comments to “මුදල් ඇමති, මහ බැංකු අධිපතිට ලියූ යහපාලන මූලධර්මානුකූල ලියුමක් මෙන්න..”

 1. sakvithi says:

  O MY GOD,.!

 2. bathkanaeka says:

  This is highly official letter according to the A/R & F/R and Govt.Tender procedure. Why lanka cnews is panic about it. If you have any suspicious about it , please ask from Mr.President or Premier.

  • Gamage says:

   Then what’s the need of evaluation procedure and evaluation committee, if somebody can make this type of recommendations? Don’t try to wash others clothes since you will be in trouble because those are two dirty to wash.

 3. Sihala Yaka - සිහල යකා says:

  Letter dated 8.9.2016

  This clearly shows how this Minister use his power to get illegal support for someone in tendering procedures.
  In addition , he is giving totally wrong false information about Danuna Thilakaratne. Danuna is not the S-I-L of S. Fonseka.

  Ishviyan de Saram is the Son in Law of Field marshal Fonseka.
  Apsara Fonseka devorced Danuna last year.

Main News