මුලතිව්හි විරෝධතා…

July 11, 2018 at 2:04 am | lanka C news
මුලතිව්හි විරෝධතා…

2015 වසරේ සිට නව රජයේ ගතවූ වසර තුනක කාලය තුලදී මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 350 ක් පමණ දෙනා සිටින බැවින් ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථාවන් ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලා රැකියා විරහිත උපාධීධාරීන් පිරිසක් විරෝධතාවක නිරත වූහ.

මුලතිව් දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාරයාලය ඉදිරිපිටදී පැවති මෙම විරෝධතාව වෙනුවෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වී සිටියහ.

විරෝධතාවයේ නිරත වූ රුකියා විරහිත උපාධිධාරීන් කියා සිටියේ 2015 වසරේ සිට පත් වූ නව රජය යටතේ මේ දක්වා මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්යේ සිටින රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 350 ක් පමණ දෙනා වෙනුවෙන් කිසිදු පියවරක් නොගත් බවටත් මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කයේ සිටින පලාත් සභා හෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද රැකියා විරහිත උඵාධිධාරීන්ගේ ගැටලුව විසඳීමට මෙතෙක් කිසිදු පියවරක ගොන නොමැති බවටත්ය.

එමෙන්ම අවසන් යුද්දය පැවති මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කයේ ඉතා දුෂ්කර ගමනක යෙදෙමින් අධ්‍යාපනය ලබා උපාධිය ලබාගත්තද එහි වටිනාකමක් ලබා දීමට කිසිවෙකුත් පියවර නොගැනීම දැඩි අසාධාරණයක් බවටත් රජයේ රැකියා වැඩපිළිවල යටතේ මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කය සඳහා විශේෂත්වයක් සක්වමින් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලුව විසඳාදෙන ලෙසට ඉල්ලමින් සන්දේශයක් විරෝධතාවයේ නිරත වූ රැකියා විරහිත උඵාධිධාරීන් විසින් මුලතිව් දිසාපතිනිය රූපවතී කේදීස්වරන් මහත්මිය වෙතටද ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලදි.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

20 views