මුලතිවුහි හමුදා මූලස්ථානය ඉවතට.. කැබිනට් පත‍්‍රිකාව එයි..

August 6, 2017 at 6:32 am | lanka C news
මුලතිවුහි හමුදා මූලස්ථානය ඉවතට.. කැබිනට් පත‍්‍රිකාව එයි..

දිගු කාලයක් තිස්සේ පැවති මුලතිව්, කෙප්පාපිලව් හමුදා මූලස්ථානය ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති අතර ඊට අදාල කැබිනට් පත්‍රිකාව ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් විසින් එන සතියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

හමුදා මූලස්ථානය ඉවත් කිරීමෙන් පසු එහි ඇති අක්කර 111ක භූමිය ජනතාව වෙත නිදහස් කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතය.

59 views
Main News