මෙදා අවුරුදු වෙළෙඳාම 40% කින් බැහැලා..- අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යය ආනයන හා වෙළෙද සංගමය

April 12, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
මෙදා අවුරුදු වෙළෙඳාම 40% කින් බැහැලා..- අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යය ආනයන හා වෙළෙද සංගමය

අවුරුදු සමයේදි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යය අලෙවිය මෙවර සීයයට 40% ක් පමණ අඩුවී ඇති බවත්, අල, ලූනු,පරිප්පු,ලොකු ලූනු, සහල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිලිදි ගැනිමේ ප්‍රමාණයේ ඉකුත් වසරවල අවුරුදු සමයට සාපේක්ෂව අඩුවී ඇතැයි ද වඩා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යය ආනයනයකරුවන් හා වෙළෙදන්ගේ සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හේමක ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

සමාන්‍යයෙන් අවුරුදු සමයේදි බී ලූනු බහාලුම් 600 ක් අලෙවි වන අතර එය මේ අලුත් අවුරුද්දේ 400 දක්වා අඩු වී ඇති බවත්, වෙනත් අලුත් අවුරුදු සමයේ දි සුදු ලූනු බහාලු 30 ක් පමණ අලෙවි වූ අතර එය මෙවර 20 දක්වා අඩු වී ඇති බවත් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

වෙනත් අලුත් අවුරුදු සමයේ දී අර්තාපල් මෙට්‍රික් ටොන් 4000 ක් අලෙවි කරන අතර මෙවර අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අලෙවි කරනු ලැබුවේ මෙට්‍රික් ටොන් 2500 ක් බවද අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යය ආනයනයකරුවන් හා වෙළෙදන්ගේ සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හේමක ප්‍රනාන්දු මහතා කීය.

239 views
Main News