මෙරට ජනගහනයෙන් 364,000කට රස්සා නෑ..

January 8, 2017 at 2:18 am | lanka C news
මෙරට ජනගහනයෙන් 364,000කට රස්සා නෑ..

මෙරට ජනගහනයෙන් 364,000ක් පමණ සේවා වියුක්තව සිටින්නේ යයි මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති මෑතකාලීන ආර්ථික ප‍්‍රවණතා වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

තරුණ වයසේ සේවා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 21.8ක් ද වයස අවුරුදු 25-29 අතර වයස් කාණ්ඩයේ සේවා වියුක්තිය සියයට 8.8ක් ද වයස අවුරුදු 30-39 කාණ්ඩයේ සේවා වියුක්තිය 2.4ක් ද හා වයස අවුරුදු 40ට වැඩි සේවා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 0.8ක්ද වන බව එහි සදහන්ය.

103 views
Main News