මෙහෙම රට පාවාදෙන්න බෑ.. හම්බන්තොට වරාය චීනයට දීම ගැන ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවම හොල්ලයි.. ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වෙයි..

July 31, 2017 at 10:40 am | lanka C news
මෙහෙම රට පාවාදෙන්න බෑ.. හම්බන්තොට වරාය චීනයට  දීම ගැන ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවම හොල්ලයි.. ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වෙයි..

හම්බන්තොට වරාය චීනයට පැවරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩිව විරෝධය පල කරමින් එම ගිවිසුමද දැඩිව විවේචනයට ලක් කරමින් අධිකරණ හා බුද්ධශාසන ඇමති විජේදාස රාජපක්‍ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී වේගවත් අදහස් දැක්වීමක් කලේය.

204 views