මොරගහකන්දෙන් විදුලිය තව ජලය අඩියකින්..

November 28, 2017 at 8:02 am | lanka C news
මොරගහකන්දෙන් විදුලිය තව ජලය අඩියකින්..

මොරගහකන්ද ජලාශයේ පිහිටි විදුලි බලාගාරයෙන් ජලවිදුලිය නිපදවීම සදහා අක්කර තවත් අක්කර අඩි 1.55 ක ජල ප‍්‍රමානයකින් විදුලිය නිපදවීම් ආරම්භ කල හැකි ව්‍යාපෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී ජී දයානන්ද මහතා පවසයි.

ඊයේ(27) දිනය වන විට ජලාශයට අක්කර අඩි අසූදහසකට ආසන්න ජල ප‍්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බවත්, එය මුහුදු මට්ටමේ සිට උස අඩි 176.45 ක ජල ප‍්‍රමාණයක් බව ද දයානන්ද මහතා සදහන් කළේය.

ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකර ඇති විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත‍්‍ර 04 ම ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය ජල ප‍්‍රමාණය මුහුදු මට්ටමේ සිට අක්කර අඩි 178 කි.

මේ දිනවල පවතින වැසි තත්ත්වයත් සමග ඉහල ජලාධාර ප‍්‍රදේශ වෙතින් දිනකට අක්කර අඩි පන්දහසකට ආසන්න ප‍්‍රමානයක ජල ප‍්‍රමාණයක් මොරගහකන්ද ජලාශයට ලැබෙන බව ද මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී.ජී. දයානන්ද මහතා වැඩිදුරටත් ස`දහන් කළේය.

– ඉන්දික අරුණ කුමාර

88 views
Main News