මෝල් හිමියන්ගේ අතිරික්ත වී තොග රජයට පවරාගනී…

March 21, 2021 at 12:00 pm | lanka C news
මෝල් හිමියන්ගේ අතිරික්ත වී තොග රජයට පවරාගනී…

අනවශ්‍ය ලෙස වී තොග රැස්කරගෙන සිටින වෙළඳුන්ගේ වී තොග සඳහා සහතික මිලක් ගෙවා රජයට පවරා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වෙලද අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

ආරක්ෂිත සහල් තොග රැස්කර ගැනීම සඳහා දැනටමත් දේශීය සහල් ලබා ගැනීමේ පියවර ගෙන තිබේ.

වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරන්නේ ජනතාවට හිඟයකින් තොරව සහල් ලබාදීම සඳහා රජයේ ගබඩාවල ආරක්ෂිත තොග රැස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

අනවශ්‍ය ලෙස වී තොග රැස්කරගෙන සිටින අයට රජයේ සහතික මිළ ගෙවා ඒවා රජයට පවරා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඔහු පැවසීය.

13,239 views
Main News