යහපාලකයන් ITN ස්ථාවර තැන්පතුවේ කෝටි 170කට විදලා..

January 1, 2020 at 6:48 pm | lanka C news
යහපාලකයන් ITN ස්ථාවර තැන්පතුවේ කෝටි 170කට විදලා..

ස්වාධීන රූපවාහිනිය සතුව තිබූ රුපියල් කෝටි 250ක ස්ථාවර තැන්පතුව පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ දී රුපියල් කෝටි 80 දක්වා අඩුවී ඇති බව රාජ්‍ය ඇමැති ලක්‍ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

අද වන විට ස්වාධීන රූපවාහිනියේ වාර්ෂික අලාභය රුපියල් මිලියන 109ක් වන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

පැවැති අකාර්යක්ෂම පාලනය හේතුවෙන් ආයතනය මෙම මෙතරම් එම තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවත් පැවසූ ඔහු ආයතනය ගොඩගැනීම නව ආණ්ඩුවේ වගකීමක් වී ඇති බවද කියා සිටියේය.

307 views
Main News