යහපාලන අනුර යාපා සමුපකාරයෙනුත් පරදී.. මහින්ද පිල 108යි.. එජාපය 08යි.. ශ‍්‍රීලනිපය 02යි..

October 11, 2016 at 1:06 am | lanka C news
යහපාලන අනුර යාපා සමුපකාරයෙනුත් පරදී.. මහින්ද පිල 108යි.. එජාපය 08යි.. ශ‍්‍රීලනිපය 02යි..

කටුගම්පොල ආසනයේ සදලoකා විවිධ සේවා සමූපකාරයේ ඡන්දය ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී ඇත.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ බලවේගයට ආසන 108 කුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 8 කුත් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ මෛත්‍රී කණ්ඩායමට ආසන 2 කුත් ලබා අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ කණ්ඩායම සමත් වී ඇත.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්යේ කටුගම්පොල ආසනයේ පිහිටි සදලංකා විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතික්, හිටපු කීර්තිමත් පුද්ගලයකු වූ නූතන විවිධ සේවා සමූපකාර ව්‍යයාපරයේ නිර්මාතෘ වූ දිවoගත වින්සන්ට් සුබසිoහ විසින් ආරම්භ කරන ලදි,

රනිල් මෛත්‍රී ජාතික රජයේ ආපදා කලමණාකරන අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යපා තම දේශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කලේද කටුගම්පොල ආසනය හරහාය.

115 views
Main News