යහපාලන රජයේ ලේකම් අමාත්‍යාංශයේ අයවැය තුට්ටුවකට නොතකා රෝමයේ චිත්‍රපට බලයි.. ජනාධිපති ලේකම් නියෝගය කුණු කූඩයේ…

November 30, 2016 at 4:06 am | lanka C news
යහපාලන රජයේ ලේකම් අමාත්‍යාංශයේ අයවැය තුට්ටුවකට නොතකා රෝමයේ චිත්‍රපට බලයි.. ජනාධිපති ලේකම් නියෝගය කුණු කූඩයේ…

අමාත්‍යංශය ලේකම්වරයෙක් විසින් ඉතාලියේ රෝම නගරයේ පැවත්වෙන චිත්‍රපට උලෙළකට සහභාගිවීමට මේ දිනවල රටින් බැහැරව ගොස් ඇත.

එය ජනාධිපති ලේකම් පි.බි. අබේකෝන්ගෙන් අනුමැතියෙන් තොරවය. බවත් ලේකම්වරයා විසින් විදේශගත විමට අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත අනුමැතිය සඳහා ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කල අවස්ථාවේ එම ඉල්ලිම ප්‍රතිකේෂ්ප කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා සඳහන් කොට ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයක් පැවත්වෙන අවස්ථාවක ලේකම්වරුන් තම අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතුය යන්නයි.

එය මෙතෙක් රටේ ක්‍රියාත්මක වූ පරිපාලන නිතියක් වු අතර ඒ අනුව අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විදේශගතව සිටින කාලය සඳහා වැඩබලන ලේකම්වරයෙකු ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරනු ලබන බැවින් අනිවාර්යයෙන්ම ලේකම්වරුන් විදේශගත විමට පෙර ජනාධිපති ලේකම් දැනුවත් කොට අදාළ රාජකාරි ආවරණය කිරිම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.

එහෙත් මෙකී ලේකම්වරයාගේ විදේශ සංචාරය සඳහා අනුමැතිය දීම ජනාධිපති ලේකම්වරයා ප්‍රතිකේෂ්ප කොට තිබියදි එම තීරණය නොසලකා රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා වැඩබලන ලේකම්වරයෙකු ද පත් නොකොට යොදාගත් පරිදි රෝමයේ මේ දිනවල පැවත්වෙන චිත්‍රපට උලෙළට සහභාගි වීම සඳහා විදේශ ගතව ඇත.

එහෙත් ශ්‍රීලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ දිනවල අමාත්‍යාංශවල වියදම් ඇස්තමේන්තු සඳහා විවාදයන් පැවත්වෙමින් පවතී.

මූලාශ‍්‍රය මෙතනින්

61 views