යාපනයේ අවා-ධනු-රොක් කල්ලි ගැටුම් දරුණු වේ.. සියළු පොලිස් නිවාඩු අවලංගු කර යාපනය සීරුවෙන්..

August 2, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
යාපනයේ අවා-ධනු-රොක් කල්ලි ගැටුම් දරුණු වේ.. සියළු පොලිස් නිවාඩු අවලංගු කර යාපනය සීරුවෙන්..

යාපනයේ ක්‍රියාත්මක ආවා කල්ලි සහ ධනුරොක් කල්ලි අතර ගැටුම් පවතින ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි පොලිස් ස්ථානයන්හි රාජකාරි කටයුතු වල නිරත වන සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අද (02) සිට අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

උතුරු පලාත් ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් පති කාර්යාලය විසින් අදාල නියෝගය නිකුත් කොට ඇති අතර කෝපායි , චුන්නාකම්, මණිපායි යන ප්‍රදේශයන්හි පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කොට ඇති අතරම අදාල කල්ලි අතර දෛනිකව ඇතිවන ගැටුම් නැවත්වීම සඳහා මෙන්ම එම සාමාජිකයින් අත්අඩංගුවට ගෙන එම ප්‍රදේශයන්හි වාතාවරණ සාමාන්‍ය අතට පත්වන තුරු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු මෙසේ අවලංගු කොට ඇත.

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට අමතරව ආවා ක්‍රියාකාරකම් පවතින ප්‍රදේශයන්හි විශේෂ පොලිස් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ද යොදවා අදාල කල්ලි සාමාජිකයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත.

මීට පෙරද ආවා ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් උතුරු පාලතේ මෙන්ම යාපනය දිස්ත්‍රීක්කයේද පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට උතුරු පලාත් ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය විසින් පියවර ගෙන තිබුණි.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

29 views