යාපනයේ දූපත් ජනතාවගේ ප්‍රවාහන ගැටලුවට විසඳුමක්… සුඛෝපභෝගී ප්‍රවාහන් නෞකා සේවයක්..

October 15, 2019 at 2:02 am | lanka C news
යාපනයේ දූපත් ජනතාවගේ ප්‍රවාහන ගැටලුවට විසඳුමක්… සුඛෝපභෝගී ප්‍රවාහන් නෞකා සේවයක්..

යාපනය, කයිට්ස් සිට එළුවතිවු සහ අනලතිවු දූපත් සදහා මගී ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් පැවති ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් එලුතාරකයි නැමති සුඛෝපභෝගී මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවට  ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්යාංශය පවසයි.

මගී ප්‍රවායේදී මගීන් වෙනුවෙන් වායුසමීකරණය පහසුකම් සහතිව සුඛෝපභෝගී නෞකාවක් යාපනය දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය හරහා කයිට්ස් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත නිල වශයෙන් පවරා දීමද එම අමාථ්‍යංශය මගින් සිදු විය.

රුපියල් මිලියන 137 ක මුදලක් මෙම මගී ප්රරවාහන නෞකාව සදහා ආයෝජනය කර ඇති අතර ඩොක්යාඩ් සාමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇති මෙම මගී නෞකාව තුළ මගීන් 100 කට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි අතර වායු සමනය කර ඇති නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් වලින් යුක්තය.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නීරීක්ෂණය යටතේ නව කාර්ය මණ්ඩලයක් පුහුණු කටයුතුවල නිරතව සිටින අතර මෙම මගී ප්‍රවාහන නෞකාව යෙදවීමත් සමග එළුවතිවු දුපතේ ජීවත්වන පවුල් 500 කගේ සහ අනලතිවු දූපතේ ජීවත්වන පවුල් 250 කගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ඉවහල් වනු ඇත.

ජාතික ප්රවතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්යාංලශ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතා, යාපනය අතිරේක දිස්ත්‍රීක් ලේකම් එස්.මුරලිතරන් මහතා, කයිට්ස් ප්‍රාදේශීය ලේකම් මංජුලාදේවී සදීසන් මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එලුතාරකයි මගී ප්‍රවාහන නෞකාව නිල වශයෙන් භාර දීමේ අවස්ථාවට එක්වූ අතර එම පිරිස් එළුවතිවු සහ අනලතිවූ දූපත් වල සංචාරයකද නිරත වූහ.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

47 views
Main News