යාපනයේ දූපත් වාසීන්ට අංග සම්පූරණ නිවාස ව්‍යාපෘතික්…

November 9, 2019 at 2:16 am | lanka C news
යාපනයේ දූපත් වාසීන්ට අංග සම්පූරණ නිවාස ව්‍යාපෘතික්…

යාපනය ‌ඩෙල්ෆ් දූපතේ ජීවත්වන ජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යයතා  සහ පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නංවාලීම සදහා රුපියල් මිලියන 32 ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් ජනතා අයිතියට හා සිසු අයිතියට පැවරීම ජාතික ප්රිතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම, උතුරු පළාත් සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු අමාත්යාංශ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

ඩෙල්ෆ් දූපතේ පවුල් 1,800 කට ආසන්න පිරිසක් ජීවත්වන අතර ඔවුන්ගේ හදුනාගත් නිවාස අවශ්යංතා පවුල් වෙනුවෙන්යුද ගැම්වලදී අවතැන්ව නැවත පදිංචි වන ජනතාව හා යළි පදිංචි වීම සදහා පැමිණෙණ සරණාගතයින් සදහා ඩෙල්ෆ් දූපතේ නිවාස 30 ක් ඉදිකරනු ලබන අතර ඒය අදියර තුන්ක යටතේ ක්රිගයාත්මක වේ. උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාතේ නිවාස 10,000 වැඩසටහන යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්රිගයත්මක වේ. මේ සදහා වැය කරනු ලබන මුදල රුපියල් මිලියන 30 කි.

ඩෙල්ෆ් දූපතේ පාසල් දරුවන්ගේ අධ්යාසපනය නගා සිටුවීම සදහා නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම සදහා ඩෙල්ෆ් මහා විද්යාසලය, රෝමානු කතෝලික කාන්තා විද්‍යාලය, ශිවප්‍රකාශ විද්යාලය සහ මන්කයිට්ක්රානසි විද්යාදල සදහා ආරම්භ කරන ලද සුපිරි පංති කාමර සිසු අයිතියට පත් කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරිණු අතර මේ සදයා වැය කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 2 කි.

මෙම අවස්ථාවට යාපනය දිස්ත්‍රීක් ලේකම් ඒන්. වේදනායගම්, අතිරිකේ දිස්ත්රි‍ක් ලේකම් එස්.මුරලිතරන්, ඩෙල්ෆ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් එෆ්. සත්‍යජෝති යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී සිටයහ.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

41 views