යාපනය නල්ලූර් වාර්ෂීක දේව මගංල්ලය අදින් අවසන්.. බැතිමතුන් ලක්ෂ 05 කට අධික පිරිසකගේ සහභාගීත්වයක්..

September 2, 2019 at 2:04 am | lanka C news
යාපනය නල්ලූර් වාර්ෂීක දේව මගංල්ලය අදින් අවසන්.. බැතිමතුන් ලක්ෂ 05 කට අධික පිරිසකගේ සහභාගීත්වයක්..

යාපනය නල්ලූර් කන්දසාමී කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මංගල්ලය වයිරවර් උත්සව දේව මෙහෙයෙන් පසුව අවසන් වන බවටත් මෙතෙක් පැවති දේව මෙහෙයන් වෙතට ලක්ෂ 05 කට අධික බැතිමතුන් පිරිසක් සහභාගී වූ බවට නල්ලූර් කෝවිලේ භාරකාර මණ්ඩලය පවසයි.

පසුගිය අගෝස්තු මස 05 වනදා ආරම්භ වූ නල්ලූර් කන්දසාමී කෝවිලේ වාර්ෂික මංගල්ලය සැප්තම්බර් 01 වනදා දක්වා පුරා දින 27ක් මුලුල්ලේ පැවති පූජාවන් හා දේව මෙහෙයන් වෙතට බැතිමතුන් ලක්ෂ 5කට අධික පිරිසක් සහභාගී වූ බවටත් එම දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් දේශීය මෙන්ම විදේශීය බැතිමතුන්ද සහභාගී වූ අතරම ඉන්දියාවේ සට පූජක වරුන්ද සහභාගී වූහ.

නල්ලූර් කොවිලේ පැවති දේව මෙහෙයන් වන කොඩියේට්‍රම්, මන්චාන්, වයිරවර්, සූර්යෝත්සවම් , කාර්තිකයි, කායාවලී මහාවලී , තීර්තම්ශාන්ති , තේරු, වැනි දේව මෙහෙයන් විශේෂ වන බැවින් එම දේව මෙහෙයන් වෙතට විශාල බැතිමතුන් පිරිසක් සහභාගී වෙති.

මෙවර පැවති නල්ලූර් කන්දසාමී කෝවිලේ පැවති වාර්ෂික දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් සහභාගී වන බැතිමතුගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පොලීසිය යුදහමුදාවෙන්ද විශේෂ ආරක්ෂාවක් සමයා තිබූණි.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

136 views
Main News