යාපනය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් නිදහස් දිනය වර්ජනය කරමින් කලු නිදහස් දිනයක් සේ සලකයි…

February 4, 2020 at 5:30 pm | lanka C news
යාපනය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් නිදහස් දිනය වර්ජනය කරමින් කලු නිදහස් දිනයක් සේ සලකයි…

72 වන ජාතික නිදහස් දිනය සැමරීමට දෙමළ ජනතාවට සැමරීමට නිදහසක් නොමැති බව පවසමින් යාපනය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් අද (04) සරසවිය ඉදිරිපිට කලු කොඩි එල්ලා නිදහස් දිනය කලු දිනයක් සේ සලකා ඇත.

යාපනය විශ්වවිදයාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර එහිදී ඔවුන් ඊයේ දින රැස්වෙමින් සාකච්ඡා කොට ඇත්තේ යුද්දය අවසන් වී නැවත පදිංචි වූ දෙමළ ජනතාවට විඳා ගැනීමට නොහැකි වූ විසඳුම් නොලැබුනු ගැටලු රැසක් තිබියදී නිදහස් දිනය සැමරීමට නොහැකි බවටය.

ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් ගැනීම්, මුල් ඉඩම් නොලැබීම, දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් නොවීම, අතුරුදහන් වූවන්ගේ ගැටලු,  යුද අපරාධ වෙනුවෙන් පිළිගත හැකි විසඳුමක් නොලැබීම ආදි ගැටලු වෙනුවෙන් දෙමළ ජනතාවට විසඳුමක් නොලැබීම නිසාවෙන් 72 වන ජාතික නිදහස් දිනය කලු නිදහස් දිනයක් සේ සලකන බවට යාපනය මහාශිෂ්‍ය සංගමය පවසයි.

යාපනය සරසවිය ඉදිරිපිට කලු දිහස් දිනය යනුවෙන් බැනර් එල්ලා නිදහස් දිනය අද දින වර්ජනය කරන බවට යාපනය විශ්වවිද්‍යාල මහා ශිෂ්‍ය සංගමය වැඩි දුරටත් පැවසීය.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

202 views

15 Comments to “යාපනය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් නිදහස් දිනය වර්ජනය කරමින් කලු නිදහස් දිනයක් සේ සලකයි…”

  1. Ranmal says:

    Listen very carefully, Tamil University in Jaffna UNiversities!! I am telling you with a very honest heart. For over 2500 years Sinhalese never allowed to devide this country, beautiful SLanka. If you should know, even Rajive Gandhi of Powerful India and then Indian govt PM could not suppress the SL army to win the north for Tamils.

    This idea of yours to devide SL will never happen, hence don’t cut your own graves right under your feet and under the feet of your own mothers, fathers, brothers, sisters and relatives.